วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

การรักษาสุขภาพทางเพศ

การรักษาสุขภาพทางเพศ

เมื่อมีเพศสัมพันธ์
1.     ทำความสะอาดอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์
2.     ควรให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยังช่วยให้ช่องคลอดไม่หมักหมมจากน้ำอสุจิที่ตกค้างอยู่ ลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆ
การทำความสะอาดที่ถูกต้อง เมื่อหลังปัสสาวะควรใช้กระดาษชำระซับบริเวณอวัยวะเพศเบาๆ หรือหลังอุจจาระทุกครั้ง ควรใช้กระดาษชำระเช็ดจากบริเวณด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากอุจจาระ การเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ควรใช้สายยางฉีดน้ำทำความสะอาด ใช้เพียงกระดาษชำระซับ กลับถึงบ้านจึงค่อยล้างทำความสะอาดด้วยสบู่
3.     กรณีที่ใช้เจลหล่อลื่น หลังเสร็จกิจควรล้างเจลหล่อหลื่นออกให้หมด ด้วยน้ำสะอาด
หมั่นสังเกตอวัยวะเพศของตัวเอง
  เพศหญิง
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เชื้อโรคลุกลามได้
1.     ตกขาวมากผิดปกติ
2.     ตกขาวมีกลิ่นเหม็น สีเปลี่ยนไป
3.     คันที่อวัยวะเพศ
4.     ปัสสาวะปวดแสบ
5.     มีตุ่มใส/จุด/แผลที่อวัยวะเพศ
6.     รู้สึกเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์
7.     ปวดท้องน้อยมาก โดยไม่ใช่อา่การประจำเดือนตามปกติ ไม่ควรซื้อยากินหรือยาเหน็บเองเมื่อมีอาการผิดปกติ เพราะอาจรักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่และรักษาไม่หายขาด
  เพศชาย
หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เชื้อโรคลุกลามได้
1.     มีน้ำหนองไหล
2.     มีอาการบวม
3.     รู้สึกคัน
4.     ปัสสาวะแสบขัด หรือปัสสาวะบ่อย
5.     น้ำปัสสาวะขุ่นหรือมีสีผิดปกติ
6.     มีเนื้องอก
7.     รู้สึกเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์
สุขภาวะอนามัยทางเพศ
คือการดูแลรักษาสุขอนามัยของอวัยวะเพศ ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน การทำความเข้าใจและเรียนรู้ เรื่องการดูแลตามสรีระทางเพศที่แตกต่างกันจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้อวัยวะเพศส่วนนี้สะอาดและปราศจากโรคติดต่อใดๆ ดังนั้นการรักษาอวัยวะเพศ จึงมีความสำคัญมาก เพราะบริเวณอวัยวะเพศมีขน ช่อง ร่องและหนังบางส่วน ปกคลุมอยู่ รวมทั้งยังอยู่ใกล้ช่องปัสสาวะและทวารหนัก ทำให้อาจเปรอะเปื้อนและติดเชื้อได้ง่าย
  การดูแลอวัยวะเพศหญิง
การทำความสะอาดอวัยวะเพศ
1.     ทำความสะอาดขณะอาบน้ำ โดยใช้น้ำธรรมดาและสบู่
2.     ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด โดยใช้น้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเด็ดขาด เพราะทำให้สภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดเปลี่ยนไป จนอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
3.     หลังทำความสะอาดแล้ว ควรซับด้วยผ้าฝ้ายและตากผ้าให้แห้งจะได้ไม่อับชื้น
4.     ขนอ่อนๆ ที่หัวเหน่าจะช่วยป้องกันกลิ่นของอวัยวะเำพศ ไม่ควรถอนทิ้ง โกน หรือย้อมสี แต่สามารถเล็มตัดแต่งให้สวยงามได้
5.     เมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำฉีดทำความสะอาดหลังปัสสาวะ แต่ให้ใช้กระดาษชำระซับให้แห้ง
6.     การทำความสะอาดทวารหนัก ควรใช้กระดาษทิชชูเช็ดจากหน้าไปหลังเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนที่อวัยวะเพศ
7.     ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองติดเชื้อ
  การดูแลอวัยวะเพศชาย
การทำความสะอาดอวัยวะเพศ
1.     ทุกครั้งที่อาบน้ำต้องปลิ้นหนังหุ้มปลายออกมาเพื่อทำความสะอาด ชำระคราบไคลที่หมักหมม อยู่ภายใต้หนังหุ้มปลายออกหรือที่เรียกว่า "ขี้เปียก" ซึ่งเป็นขี้ไคลที่เปียก เป็นสิ่งที่ก่อมะเร็งปากมดลูกในคู่นอนได้
2.     ปัสสาวะควรถ่ายจนหมด จะได้ไม่หมักหมม ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียได้
3.     หลังทำความสะอาดแล้ว ควรซับด้วยผ้าฝ้าย และตากผ้าให้แห้งจะได้ไม่อับชื้น
4.     ขนอ่อนๆ ที่หัวเหน่า ช่วยป้องกันกลิ่นอวัยวะเพศ ไม่ควรถอนทิ้ง โกนหรือย้อมสี แต่สามารถเล็มตัดแต่งให้สวยงามได้
5.     ไม่ใช้กางเกงใน กางเกง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ปะปนกับคนอื่น เพราะอาจทำให้เราติดเชื้อได้
 การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง ดัง ต่อไปนี้


 1.     การรักษาความสะอาด อวัยวะเพศอยู่ในที่อับชื้น จึงทำให้เกิดกลิ่นได้ง่าย และอาจมี ระดูขาวออกมาในบางครั้ง โดยเฉพาะในระหว่างการมีประจำเดือน ความอับชื้น และกลิ่น ยิ่งเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น การรักษาความสะอาด จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง การ รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ ในระหว่างการมีประจำเดือน ก็ทำเช่นเดียวกับเวลาปกติ คือล้างจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนัก เพราะอาจนำสิ่งสกปรกจากทวารหนัก เข้าสู่ช่องคลอดได้ ห้ามสวนล้างช่องคลอด และทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอนามัย ก็ต้องทำความ สะอาดอวัยวะเพศ และซับให้แห้งด้วย นอกจากนั้นควรทำความสะอาดบริเวณโคนขาด้านใน และขาหนีบ และซับให้แห้ง อาจใช้แป้ง ฝุ่นที่ใช้สำหรับเด็ก ทาบริเวณต้นขาด้านใน เพื่อป้องกันความอับชื้นและการเสียดสีกันของผิวหนัง บริเวณดังกล่าวซึ่งจะทำให้เกิดผื่น คัน หรือรอยผื่นแดงที่เกิดจากการเสียดสีกัน

    การอาบน้ำในระหว่างการมีประจำเดือน ควรควรอาบน้ำจากฝักบัวหรือใช้ขันตักอาบ ไม่ควรลงอาบน้ำในแม่น้ำลำคลอง หรือไปว่าย น้ำในสระ เพราะเชื้อโรคจากแหล่งน้ำสาธารณะเหล่านั้นอาจเข้าสู่ช่องคลอด และเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
 การใช้กางเกงใน ควรที่เลือกใส่กางเกงในที่เป็นผ้าดูดซับเหงื่อได้ดี และการระเหยได้ง่าย เพื่อป้อง กันไม่ให้บริเวณอวัยวะเพศเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผื่นคันได้ง่าย
การรับประทานอาหาร ควรเป็นไปตามปกติและควรดื่มน้ำสะอาดมากๆ ไม่มีอาหารชนิดใดที่จัดว่า เป็นของแสลง สำหรับการมีประจำเดือน
  

    การออกกำลังกายและการพักผ่อน บางคนอาจมีความเข้าใจผิดว่าในระหว่างการมีประจำเดือน ห้าม ออกกำลังกาย ควรนอนผักผ่อนอย่างเดียว ตามความเป็นจริง แล้วช่วงการมีประจำเดือน เราสามารถกระทำกิจ กรรมทุกอย่างได้ตามปกติ ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาได้ตามสมควร แต่ไม่ควรออกกำลังกายหนัก หรือหักโหม เกินไป และควรงดการเล่นกีฬาบางชนิด เช่น ว่ายน้ำ ส่วนการพักผ่อน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และควรหางาน อดิเรกทำ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง เพื่อไม่ให้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมีประจำเดือน โดยเฉพาะในวัยรุ่น ที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือน มักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วย ให้ความวิตกกังวลหมดไป การสังเกตอาการผิดปกติในระหว่างการมีประจำเดือน ดังกล่าวแล้วว่าการมีประจำ เดือนเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิงทุกคน แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการมีประจำเดือนั้น อาจมีความผิดปกติบาง อย่างเกิดขึ้นได้ เช่นอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรมีประจำเดือนมากผิดปกติ ทั้งระยะเวลาและปริมาณของ เลือดประจำเดือนที่ออกมาหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มีประจำเดือนกะปริดกระปรอย หรือช่วงการมีประจำเดือนห่าง มาก เช่น 2-3 เดือนจะมีประจำเดือนสักครั้งหนึ่ง เป็นต้น ถ้าพบอาการผิดปกติเหล่านี้ควรปรึกษาพ่อเเม่ ผู้ปก ครอง หรือครูเพื่อจะนำไปพบแพทย์ และได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง
 สิ่งที่จะช่วยให้การสังเกตอาการในระหว่างการมีประจำเดือน  เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้ข้อมูลชัดเจน ก็คือ การจดบันทึก ของตัวเราเองลงในสมุดปฏิทินเล็กๆ ประจำตัว โดยจดจำวันแรกถึงวันสุดท้ายที่มีประจำเดือน และอาจบันทึกอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการมีประจำเดือนไว้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์มากสำหรับตนเอง จะช่วยให้รู้ว่าสุขภาพของระบบสืบพันธุ์ดีหรือไม่ ผิด ปกติหรือไม่ ในรายที่พบในความผิดปกติข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติได้้อย่างถูกต้องด้วย
 การปรับตัวทางเพศทางด้วยร่างกายในเพศชาย   ในชายก็เช่นเดียวกับหญิง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีสัญญาณที่บอกถึงความ สมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์์ ซึ่งนอกจากจะเห็นความเจริญเติบโตจากลักษณะภายนอกแล้ว สัญญาณของเพศชายก็คือ มีการหลั่งน้ำ อสุจิ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติิ และสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นร่วมกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ ที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของวัยรุ่น ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าทางตา ทางกาย สัมผัสหรือทางการได้ยินเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
การเกิดสิว สิวนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่นทั้งชาย และหญิง เพราะวัยรุ่นเป็นที่ จับใจของเพศตรงข้ามและแม้แต่ เพื่อนเพศเดียวกัน ความสวยงามของร่างกาย โดยเฉพาะ ใบ หน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับวัยรุ่น เมื่อเกิดสิวจึงก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล อย่างมาก เพราะว่าจะทำให้ความสวยงามของใบหน้าของตนนั้นลดลงไป สิวเป็นเรื่องธรรม
      ชาติของวัยรุ่น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน หรือการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ เหมาะสม หรือเกิดจากความสกปรกของผิวหนังบริเวณใบหน้า หรือเกิดจากความเครียด และความวิตกกังวลก็ได้ ในเด็กหญิงวัยรุ่นจะพบว่าในช่วงการมีประจำเดือน มีสิวเกิดขึ้น มากกว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน และอาจมีความเครียด และ ความวิตกกังวลร่วมด้วย


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอถามหน่อยนะคะ หนูมีอาการปวดท้องเเละปวดหลังได้ 4 วันเเล้วคะ
    เวลาฉี่ใกล้สุดจะมีอาการปวดอวัยวะเพศด้วยคะ เวลาดื่มน้ำลงไปจะรูสึกปวดๆท้องเเละเเสบๆ อยากทราบว่าอาการอย่างนี้เสี่ยงเป็นโรคอะไรอะคะกลัวจริงๆ เพราะว่าเเม่หนูเป้นมะเร็งปากมดลูกอะคะ จะมีความเสี่ยงที่หนูจะเป็นมั้ยคะ

    ตอบลบ