วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพราะปัญหาโลกร้อน จึงทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆช่วยกันคิดโครงการเพื่อแก้ไขลดภาวะเรือนกระจก1 ในโครงการที่ว่านี้คือรูปแบบเมืองหรือชุมชนยุคใหม่ซึ่งเรียกว่า"ชีวิตที่ไม่มีรถยนต์ - Life Without Cars"เพราะตัวการสำคัญอันนำไปสู่ภาวะเรือนกระจกที่หนักหนามากขึ้นทุกวัน ก็คือแก๊สจากท่อไอเสียของรถยนต์2 ทศวรรษมาแล้วที่นักวิชาการด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อมพยายามสร้างเมืองและย่านที่อยู่อาศัยให้มีอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากมลภาวะแต่ไม่มีที่ใดจะประสบความสำเร็จยิ่งกว่า โวบัน (Vauban)เมืองเล็กๆชายเขตแดนไฟรบูร์ก (Freiburg) ประเทศเยอรมันนี ติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพ เมืองนี้จึงมีแต่ถนนแคบๆ ผ่านไปตามที่ตั้งค่ายทหารกับอาคารเก่าๆที่เป็นกองอำนวยการและโรงเรือนต่างๆของทหารเมือได้เอกราชคืนมา ทางการเยอรมันจึงถือโอกาสรื้อทิ้งและสร้างเมืองขึ้นใหม่โดยวางแผนสร้างให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยยุคใหม่และปราศจากมลภาวะมากที่สุดเป็นผังเมืองที่เรียกกันว่า"Smart Planning"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น