วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชาวมูเซอ

   ชาวมูเซอ  (Lahu people) เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในประเทศไทย แบ่งย่อยได้เป็น 23 กลุ่ม เช่น ชาวมูเซอดำ ชาวมูเซอแดง ชาวมูเซอดำเบเล ชาวมูเซอเหลืองบาเกียว ชาวมูเซอลาบา ชาวมูเซอเหลืองบ้านลาน และชาวมูเซอกุเลา เป็นต้น ภาษาที่ใช้พูดคือภาษามูเซอที่แตกต่างไปในแต่ละเผ่าย่อย ชาวมูเซอเรียกตัวเองว่าล่าหู่ หมายถึง ชนเผ่าที่ได้กินเนื้อเสือปิ้ง ซึ่งเป็นการบอกถึงความกล้าหาญของชาวมูเซอที่ล่าเสือมากินเป็นอาหารได้ส่วนคำว่ามูเซอนั้น ในภาษาไทใหญ่ มูหมายถึงนิดหน่อย ส่วนเซอ หมายถึงสนุกสนาน โดยในประเทศไทยชาวมูเซอส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก[2]
วิถีชีวิตของชาวมูเซอ
  • ชาวมูเซอทำเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย โดยปกติแล้วจะยาวประมาณ 1,000 เมตร หมู่บ้านจะก่อสร้างไว้บนที่สูงตามแนวเขา และมีการผันน้ำจากแหล่งน้ำมายังหมู่บ้านโดยใช้ไม้ไผ่ การทำไร่เลื่อนลอยคือการบุกโค่นและเผาป่าบนภูเขา (ถางป่าแล้วเผา) และเมื่อดินในบริเวณนั้นเริ่มเสื่อมโทรมหลังจากผ่านไปสองสามปี ชาวเขาก็จะทิ้งที่ดินแปลงนี้ไป แล้วไปหาที่อื่นแทน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าวิธีนี้เป็นการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แถมยังส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ของอากาศและน้ำบนภูเขาอีกด้วย
  • พืชที่ปลูกเป็นประจำ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ข้าวฟ่าง มันเทศ พริกไทย และแตง ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ วัว และม้า
  • น.ส.ศศิธร  บัวสอน  เลขที่ 27 ม.5/8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น